UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

ubezpieczenia zdrowotne zgierz ozorków stryków aleksandrów łodzki

Ubezpieczenia zdrowotne można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  • Ubezpieczenia ambulatoryjne;
  • Ubezpieczenia szpitalne;
  • Inne ubezpieczenia np. assistance.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1. Osoby objęte ubezpieczenie społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników.
2. Żołnierze zawodowi, policjanci.
3. Funkcjonariusze:
– urzędu ochrony państwowej,
– straży granicznej,
– służby więziennej,
– Państwowej Straży Pożarnej.
4. Posłowie i senatorowie.
5. Sędziowie i prokuratorzy.
6. Renciści i emeryci.
7. Bezrobotni

Najpopularniejsze w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych są ubezpieczenia ambulatoryjne, a więc polisy, które obejmują swoim zasięgiem możliwość korzystania z konsultacji u lekarzy i specjalistów, różnego rodzaju badań diagnostycznych oraz wyszczególnionych w umowie zabiegów ambulatoryjnych, niewymagających wizyty w szpitalu. Dopełnieniem ubezpieczenia ambulatoryjnego jest polisa szpitalna gwarantująca szybki dostęp do leczenia szpitalnego. W zależności od wariantu może dotyczyć poprawy warunków hospitalizacji bądź organizacji i pokrycia kosztów wyszczególnionych w umowie zabiegów oraz operacji.
Jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, szczególną popularnością cieszy się tzn. assistance medyczny – kompleksowa pomoc w razie wystąpienia zdarzeń losowych/nieprzewidzianych, zależnie od warunków umowy może być to organizacja domowej wizyty lekarskiej bądź pielęgniarskiej, pomoc w prowadzeniu domu w czasie rekonwalescencji, asysta medyczna na czas transportu pacjenta do wskazanego przez niego miejsca, opieka nad dziećmi czy zwierzętami domowymi w razie pobytu pacjenta w szpitalu.