UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ubezpieczenia komunikacyjne zgierz ozorków stryków aleksandrów łodzki

Ubezpieczenia komunikacyjne dedykowane są wszystkim posiadaczom aut, motocykli bądź przyczepek. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy kierowca zobowiązany jest do wykupu polisy OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Produkt ten obejmuje swoim zakresem zarówno mienie, zdrowie jak i życie osób poszkodowanych w ewentualnym wypadku, do którego doszło z naszej winy. Brak posiadania ważnego OC skutkuje karą finansową.

W naszej ofercie, oprócz ubezpieczeń OC znajdziecie państwo szereg polis dodatkowych, w tym:

  • OC obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Autocasco (AC, ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia) – produkt ten gwarantuje nam odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zderzenia (pojazdów, z pieszym, ze zwierzęciem, z obiektem) bądź uszkodzenia przez osoby trzecie, zdarzenia losowe np. pożar, a także kradzież pojazdu (jego części bądź wyposażenia).
  • Assistance – produkt gwarantujący całodobową pomoc w przypadku awarii bądź stłuczki pojazdu, z uwzględnieniem wsparcia technicznego, pomocy medycznej, a także pomocy prawnej.
  • NNW kierowców/pasażerów – produkt gwarantujący odszkodowanie za sprawą nieszczęśliwych wypadków, skutkujących trwałym bądź czasowym uszczerbkiem ciała, zdrowia bądź śmiercią osoby ubezpieczonej.